fbpx

Fogyasztói tájékoztató

Tájékoztató a fogyasztó vevőt megillető elállási jogról

Meggondolhatod magad és visszaléphetsz a vásárlástól az interneten rendelt termék átvétele után?
A fogyasztót úgynevezett elállási jog (a termék visszaküldésének joga) illeti meg internetes vásárlás esetén, és e jogot néhány kivételtől eltekintve minden esetben gyakorolhatja.

Mi az az elállási jog?
Az elállási jog azt jelenti, hogy az interneten megkötött szerződéstől jogszabályi felhatalmazás alapján egyoldalúan visszaléphetsz és a termék visszaküldése esetén követelheted a kifizetett összeg visszatérítését. Az elállási jog kompenzálja azt, hogy a vásárlás előtt nem volt lehetőséged a termék megvizsgálására, illetve kipróbálására. Cégünk 30 napos garanciát vállal minden termékre.

Mely időponttól gyakorolhatod elállási jogodat?
Termék megrendelése esetén a termék átvételétől számítandó az elállási határidő.

Elállás esetén a 30 napos időtartamon belül meg is kell érkeznie a visszaküldött terméknek az eladóhoz?
Elállás esetén köteles vagy a terméket haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 napon belül visszaküldeni (postára adni, vagyis intézkedni az elküldés iránt). Az tehát nem elvárás, hogy termék vissza is érkezzen hozzánk a 30 napon belül.

Milyen módon tudod igazolni a termék átvételének a napját?
A termékhez mellékelt számlán szereplő teljesítési időpont alapján tudod igazolni.

Milyen formában kell közölnöd a szerződéstől való elállásodat?
Elállási szándékodat e-mailben a nyilatkozat-minta elküldése útján közölheted.
A terméket csak akkor küldd vissza nekünk, ha visszajeleztünk számodra, és elállási nyilatkozatodat elfogadtuk.

Milyen következményekkel jár a szerződéstől való elállás?
Elállás esetén az interneten megkötött szerződés a szerződéskötés napjára visszamenőleg kerül megszüntetésre.
Olyan helyzetet kell teremtenünk, mintha meg sem rendelted volna a terméket. Ez azt is jelenti, hogy a köteles vagy a terméket saját költségeden haladéktalanul, de legkésőbb az elállás közlésétől számított 30 napon belül visszajuttatni nekünk, mi pedig kötelesek vagyunk az általad kifizetett teljes összeget, ideértve a teljesítéssel összefüggésben felmerült költségeket (tehát pl.: a szállítási, csomagolási díjat is) visszatéríteni.

Mi az a visszatartás joga?
Mindaddig visszatarthatjuk az elállással érintett termék vételárát és a szállítási költséget, amíg a termék be nem érkezik hozzánk.

Milyen költségeket kell a fogyasztónak viselnie a szerződéstől való elállásakor/felmondáskor?
Kizárólag a termék visszaküldésének közvetlen költségeit vagy köteles viselni.

Termékcsomagok elállási joga:
A termékcsomagra vonatkozó elállás esetén, az elállási jog kizárólag a teljes csomagra, illetve az akcióban érintett valamennyi termékre együttesen és egységesen érvényesíthető. Amennyiben a termékcsomagban megtalálható termékek akár egyike olyan állapotban van, hogy nem szolgáltatható vissza, akkor a vevő az elállási jogát sem a termékcsomagra (az akciós termék-együttesre) nézve, sem pedig az egyes árucikkeket illetően nem gyakorolhatja. Jelen szakasz rendelkezéseit megfelelően kell alkalmazni Eladó által Vevő részére küldött valamennyi ajándékra is, amennyiben az ajándék a honlapon megvásárolható.

Nyilatkozat-minta elálláshoz

Címzett:…………
Alulírott:…………
kijelentem, hogy gyakorlom elállási/felmondási jogomat az alábbi termék/ek adásvételére irányuló szerződés tekintetében:…………

Szerződéskötés időpontja/átvétel időpontja:…………

A fogyasztó neve:…………
A fogyasztó címe:…………
Kedvezményezett neve:…………
A vételárat az alábbi bankszámlaszámra kérem visszautalni:…………

A fogyasztó aláírása: (kizárólag papíron tett nyilatkozat esetén):…………
Kelt:…………

Scroll to top